bootstrap templates


trainingsacteren

Al jaren maken bedrijven, instellingen en organisaties gebruik van trainingsacteurs. Trainingsacteren is een interactie tussen een deelnemer en rollenspelacteur waarin de laatste, door bepaald gedrag op te roepen, leermomenten creëert voor de cursist/deelnemer. Trainingsacteren maakt veel duidelijk over de mogelijkheden, maar vooral onmogelijkheden binnen een gesprek, situatie of proces.

Een trainingsacteur simuleert in een nagespeelde praktijksituatie (rollenspel) de rol waar de mensen die de training volgen mee te maken hebben in hun functie of positie.

Kortgezegd zij volgen een training om:
- meer informatie te krijgen over thema's in hun werk, de daarmee samenhangende conflicten en de omgang met hun interne/externe klanten.
- via spel een ervaring op te doen ter bewustwording van hun houding, aanpak en gedrag, zowel verbaal als non-verbaal.


het rollenspel

Een rollenspel is een simulatie waarin de werkelijkheid, voor zover mogelijk, wordt nagespeeld. In spel, enscenering en kleding benadert de trainingsacteur de werkelijkheid zo dicht mogelijk. Van te voren moet duidelijk zijn wat er van de trainingsacteur wordt gevraagd: welk personage gaat hij spelen, wat is het gedrag waarmee de deelnemer mee te maken krijgt en wat is het te bereiken leerdoel van de deelnemer?

Het rollenspel heeft tot doel de deelnemer een ervaring te geven en daarvan te leren. We noemen het daarom 'ervaringsleren'. In het rollenspel krijgt de deelnemer 'beloning' of 'straf' voor het tegenspel dat hij/zij de trainingsacteur biedt.
Dit heet spel-feedback.
De trainingsacteur geeft dus real time terug van wat hij/zij ontvangt aan gedrag!

De trainingsacteur fungeert in een rollenspel dus als een spiegel voor de deelnemer zodat die zich bewust wordt van zijn of haar verbale en non-verbale gedrag, houding en aanpak. Het is bij de simulatie van belang dat als het leerdoel voldoende is belicht, het rollenspel kan stoppen.


feedback

De tweede taak van de trainingsacteur is feedback geven nadat de simulatie gestopt is. Hierbij stuurt de trainer het feedback proces. Ter sprake komen de relatie van de acteur tot de cursist en het leerdoel. Het allerbelangrijkste hierin is dat de acteur dit kort, bondig en concreet aangeeft.

Het concreet benoemen wat de acties (verbaal en non-verbaal) waren van de deelnemer en wat het effect (houding, gedrag en aanpak) op de trainingsacteur was in de rol van het personage. 

De trainingsacteur waakt er tijdens het feedback proces voor, te oordelen of te interpreteren.


'Het creëren van leermomenten die aansluiten bij de doelstelling van de deelnemer, dat is mijn uitdaging!' 

het assessment

Een assessment betekent letterlijk waardering, beoordeling of evaluatie. Het verschil met een training ligt in het feit dat er binnen een assessment niet vanuit een leerdoel wordt gespeeld. Het assessment maakt soms deel uit van een groter (psychologisch) onderzoek/aanname traject.

De trainingsacteur speelt hier vanuit een case of praktijkopdracht. Voor het assessment krijgt de kandidaat de tijd om zich voor te bereiden.

Tijdens het spelen vormt de assessor(en) zich een beeld van de kandidaat, die in het rollenspel zijn of haar vaardigheden/competenties laat zien. Het rollenspel is dus onderdeel van een beoordeling. 

De assessmentacteur handelt evenwel binnen hetzelfde proces als in een rollenspel, met dien verstande dat hij de te meten competenties triggert bij de kandidaat. Het assessment is dan ook pas klaar als de assessor voldoende competenties heeft kunnen meten.

contact

E-mail
info@perfactor.nl

Telefoon
+31 (0) 715282233

Op al onze diensten en producten zijn de Algemene Voorwaarden 2020 en Privacy Verklaring van toepassing.
        

international

E-mail
perform@perfactor.nl

Phone
+31 (0) 715282233 

Our General Conditions 2020, Complaints policy and Privacy Statement
apply to all our services and products.