free html5 templatesTrainingsacteer cursussen

Door het aanbieden van cursussen geeft Perfactor aan het trainingsacteren zeer serieus te nemen.

Waarom wordt een trainingsacteur ingezet? Wat zijn gedragsmodellen en methodieken? Wat doet spanning met mij? Wat wordt er verwacht van de trainingsacteur en wat is mijn meerwaarde in samenwerking met de trainer? We verdiepen ons in deze vragen en werken samen met de cursist naar praktijkgerichte oplossingen.

De cursussen zijn primair gericht op bewustwording, processen, inzichten, aanpak en vaardigheden van de cursist. Door het 'doen is ervaren, ervaren is leren'-principe toe te passen, wordt de cursist mede verantwoordelijk gemaakt voor het welslagen van zijn of haar leerdoelen en aandachtspunten.

Gediplomeerde trainers, docenten drama plus ervaren trainingsacteurs begeleiden de cursussen. 
Alle cursussen hebben minimaal mbo(plus) instapniveau. De studiebelasting bedraagt 4-8 uur per week.


Programma Basiscursus

(3 dagen van 09.30 - 16.30) kosten € 650,-

Deze 3-daagse cursus is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten over de materie trainingsacteren of als trainingsacteur aan de slag willen. Door een gerichte en persoonlijke aanpak kunnen wij aangeven wat hun mogelijkheden zijn binnen het trainingsacteren.

De cursus krijgt elementen mee uit het 'reguliere' acteren (rolinvulling en rolvastheid, het hanteren van regieaanwijzingen, speltechniek, improvisatie, schakelen, naturel spel etc.) en wordt vervolgens geimplementeerd in de basisvormen van het trainingsacteren. Hierdoor ontstaat een kruisbestuiving van (basis)acteertechnieken en meer inzicht in het trainingsacteren en trainingsacteer processen.Dag 1
Introductie, behoeften inventariseren en per deelnemer de doelstelling kenbaar maken. Actief luisteren, warming-up, tableau vivant, improvisatie, de 5 w’s; wie, wat, waar, waarom, wanneer, statusverschillen, naturel spel, accepteren en blokkeren, schakelen.

Dag 2
Warming up. Emoties in het spel, concentratieoefeningen, fysieke karakteropbouw, method- acting, draaideur, dubbele emoties.

Dag 3
Warming-up. Concretiseren vanuit de huiswerkopdracht, concretiseren van de plannen, situatie bedenken met alle ingredienten van de afgelopen dagen. Rollenspel bespreken.

Studiebelasting: 4-8 uur per week


Programma Vervolgcursus

(7 dagen van 09.30 - 16.30) kosten € 1.690,-

Perfactor biedt een nieuwe 7-daagse combicursus aan. Hierin worden Basis en Vervolg gecombineerd tot een volwaardige cursus! Het is de bedoeling dat er per jaar twee van deze Vervolg cursussen gehouden worden. Deze combinatiecursus van Basis en Vervolg biedt ruim voldoende houvast om mee aan de slag te gaan als trainingsacteur. 


Dag 1 (Basisdag)
Introductie, actief luisteren, warming-up, improvisatie, de 6 w’s; wie, wat, waar, waarom, wanneer, welke. Basisacteerelementen doornemen, oefenen en samenvoegen met trainingsacteervaardigheden. Emoties in het spel, fysieke karakteropbouw, draaideur, rollenspel, statusverschillen, naturel spel, accepteren en blokkeren, schakelen.

Dag 2
Introductie, behoeften inventariseren en per deelnemer de doelstelling kenbaar maken dmv leerdossier op naam, warming up, wat is trainingsacteren; hoe, waarom, door wie etc.. Inzicht in gedrag I, II en III. Waarnemen of interpreteren. Rollenspel. Werken aan introductie helicopter-view, feedbackregels en hoe ga ik het rollenspel in. Evalueren.

Dag 3
Warming up. Het spelen vanuit de Roos van Leary; opbouw, schakelen, inzicht in gedragspatronen. In de middag wordt gewerkt met diverse trainingsmodellen en methodieken.

Dag 4
Warming up gekoppeld aan Omgaan met spanning. Spanningscontrole en evalueren. Agressievormen; frustratie/explosieve agressie en instrumentele agressie. Het ABC model. Rollenspel. Evalueren.

Dag 5
Warming up. Externe trainer/docent zal trainingsvormen, communicatiestijlen en methodieken behandelen. Spelen vanuit modellen en methodieken, werken met leerstijlen. Evalueren.

Dag 6
Warming up. Ervaringen uitwisselen. Situaties gekoppeld aan vragen, rollenspelen, telefoontraining. Werkvormen; het regiemodel, caroussel, hoefijzer. Klanttype vanuit het DAS model (dominant, afstandelijk en sociaal). Assessments, testen met competenties.

Dag 7
Een terugkomdag. Er wordt geevalueerd over de cursus, geoefend met spelsituaties en/of vormen die de deelnemers aandragen, maar ook het delen van de opgedane ervaringen. Het is dus de bedoeling dat we zoveel mogelijk rendement halen uit het oefenen en het uitwisselen. De cursist ontvangt na deze dag een bewijs van deelname.

Studiebelasting: 4-8 uur per week


contact

E-mail
info@perfactor.nl

Telefoon
+31 (0) 715282233

Op al onze diensten en producten zijn de Algemene Voorwaarden 2020 en Privacy Verklaring van toepassing.
        

international

E-mail
perform@perfactor.nl

Phone
+31 (0) 715282233 

Our General Conditions 2020, Complaints policy and Privacy Statement
apply to all our services and products.